آخرین اخبار
پیام نوروزی ترامپ: چالش مردم ایران حاکمانی‌‌اند که به خودشان خدمت می‌کنندحداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷، حدود ۲۰ درصد افزایش یافتمرکز آمار: ۱۰۰هزار خانوار ایرانی در چادر زندگی می‌کنندپیشنهاد اعدام برای مبارزه با مواد مخدر در آمریکا از سوی ترامپموگرینی: بحث افزایش تحریم‌ علیه ایران مطرح نیست و برجام دست‌نخورده باقی می‌ماند

ایران؛ بعد از خمینیسم

زمانی که مردمانی در چهارده قرن پیش که در صحرای بی آب و علف عربستان که نه سوادی برای خواندن و نه نوشتن نداشتند

11 روز قبل
ناصر آزادی پنا
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

زمانی که مردمانی در چهارده قرن پیش که در صحرای بی آب و علف عربستان که نه سوادی برای خواندن و نه نوشتن نداشتند و به واسطه موقعیت خاص جغرافیایی شان منزوی، غیرمتمدن و وحشی بودند و از درک قوانین سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تهی بوده و به شترچرانی می پرداختند و فرهنگ و تمدنشان از واپسگراترین و خشن ترین نمونه های تاریخ قلمداد می گشت و دخترانشان نه اینکه بی اهمیت باشند که مایه ننگ و عار بودند و زندگی برایشان فقط شکم بود و زن و شتر، به یکباره تمامی تاریخ و تمدنهای بشری را تحت تاثیر قرار داده و امپراطوری های بزرگ عالم را به زانو در می آورند و از دهکده ای در میان بیابانهای عربستان، کاخ خسروپرویزی را که نه تنها میلی به شنیدن راه و مسلک اینان نداشت و اجازه وجود به آنان را در حکومت خود نمی داد، بلکه انان را انسان نیز به حساب نمی آورد به سادگی هرچه تمام تر به تسخیر خود در می آورند و زمانی که محمد رضا در چهارده قرن بعد از خسروپرویز مجددا توسط شعارهای برخواسته از عربستان، تمامی آرزوها و اهداف متمدنانه خود را به یکباره از دست می دهد فقط و فقط یک مطلب مهم و اساسی را می رساند؛ این تمدن عربستانی تمامی تمدنها را زیر و رو کرده و زیر و رو خواهد نمود؛ چراکه تکیه بر شعارهایی دارد که بر انسانیت تکیه داشته و شعارهای زیبا و تمدن ساز آن برای مردمان کشور تمدن سازی چون ایران همیشه جذاب و وسوسه کننده بوده و بیشتر از سایر ملتها تحت تاثیر این شعارهای کهنگی ناپذیر قرار می گیرد.

اسلام شعاری تنها تمدنی است که به سادگی و بسیار آسانتر از تمامی تمدن های عالم قادر خواهد بود حکومت را به چنگ گرفته و مردمان را مطیع خود سازد؛ چراکه بر خلاف تمامی مکاتب عالم از ابتدا تا به امروز، توانسته است همه سلیقه ها و تفکرات را به سوی خود جلب کرده و نه اینکه خود مکتبی در مقایسه با مکاتب دیگر باشد، بلکه این اسلام یک دین و آیین بوده و نه تنها قادر است تمامی رویه ها و مسلکها و ایسم ها را در خود جای دهد، بلکه چون بعد از تمامی ادیان ظهور کرده است می تواند آن ادیان را نیز در خود جای دهد.

به واقع هر طرز تفکر و هر بینشی (حتی یهودیت و مسیحیت) که بعد از ظهور اسلام مطرح است، فرقه ای بیش برای اسلام نبوده و نخواهد بود.

لیبرالیسم فرقه ای از فرقه های اسلام است؛ چون حرف تازه ای را بعد از اسلام برای بشریت مطرح نکرده و تکیه بر آزادی داشته و بر سر حلالها و حرامهای اسلام به بحث نشسته و با بحث پیرامون اختیارات انسان و خلیفه الهی به خود موجودیت و معنا داده است. فمنیسم نیز فرقه ای از فرقه های دینی است که رسولش آن را از زیر گور بیرون کشیده است.

در این بین حتی مکاتب و فرقه هایی چون اگزیستانسیالیسم، امانیسم، اباحی گری، لاییسم، سکولاریسم، ماتریالیسم، ناسیونالیسم، کمونیسم، نیهیلیسم، فاشیسم، نازیسم، امپریالیسم و هر فرقه و مکتب دیگری که بعد از محمد ظهور کرده، همگی واژه ها و خمیرمایه های خود را از اسلام گرفته و بر سر آیین محمد به بحث نشسته اند.

بر تمامی این فرقه ها، فرقه هایی چون سنیسم، شیعیسم، سعودیسم، صهیونیسم، شریعتیسم، خمینیسم، داعشیسم، و فرقه روسریسم را نیز باید افزود.

ایسم ها به تنهایی و بدون صدور اجازه وجود یافتن به سایرین، اسلامی تک بعدی و ناقص بوده و به همان درجه ای که خود را برترین و نزدیکترین به اسلام تام و کامل نامیده و بقیه را از وجود یافتن منع می کند، به همان میزان نابودی خود را به تعجیل می اندازد.

زمانی که محمدرضا خمینیسم را که پایگاه و نیروی قدرتمندی در ایران دارد را نادیده انگاشته و آن را سرکوب و تبعید می کند شکستش حتمی است.

زمانی که مکتب خمینیسم هم تمامی ایسم های غیر از خود را مقابل اسلام دانسته و آنها را سرکوب می کند او نیز توسط پایگاههای قدرتمند موجود که سرکوب می گردند کنار زده می شود.

حال دوام و بقای آن ایسم و ایسمهایی که برای وجود یافتن، خمینیسم را سد راه خود می یابند و آن را کنار می زنند نیز نه به شباهاتش به اسلام و میزان نزدیکی به آن (که دینی گنگ و نامفهوم است و تعریف واحدی برایش موجود نیست)، که به درجه سازش اینان با ایسم های دیگر و علی الخصوص ایسم قبلی (خمینیسم) که پیروان کمی نخواهد داشت وابسته است.

ایسمی که قصد جایگزین کردن خود به جای خمینیسم را دارد باید تمامی عللی که موجب پیروزی ان و برکنار شدن محمدرضا شد را شناخته و سعی در نابودی آن پایگاهی نداشته باشد که در صورت سرکوب گشتن و نادیده انگاشته شدن، قدرت سنگ اندازی و صد البته بازپس گیری حکومت بعد از چندین سال و یا چندین ماه پس از از دست دادن حکومت را دارد.

ایران تمدن ساز برخلاف بسیاری از ملتها همیشه طالب همه اسلام به صورت تام بوده و همیشه اسلام تک بعدی و یک ایسم واحد را کنار زده است و شاید لازم باشد ایران این بار ایسم جدیدی را برای اولین بار برگزیند؛ ایسمی که همه ایسم ها را در خود جای داده و به آنان فرصت وجود ببخشد؛ چراکه ممکن است آن ایسم هایی که در کشورهای دیگر موجبات ترقی را فراهم می آورد، در ایرانی با فرهنگ و ساختار مخصوص نتیجه معکوس داده و موجب پسرفت بیشتر گردد.

ایران نیاز به ایسمی دارد که تمامی شعارها را از قبل در خود جای داده و ایرانیان را نه تنها مجبور به راه دادن شعارهای زیبا به خاک میهن و سپردن حکومت به آن نسازد، که وسوسه نیز نکند.

ایران اگر خمینیسم را کنار زده و آن ایسمی را سر کار بیاورد که مجددا همان دلیل و زمینه به راس رسیدن خمینیسم را فراهم آورد باز هم محکوم به نابودی است. به بیان واضح تر باید مشخص گردد محمد رضا کدام ایسم را پیش گرفته بود که به راس رسیدن خمینیسم را باعث گشت و یا اگر کدامین ایسم را پیش میگرفت و آن را عملیاتی می نمود باز قادر نبود مانع از به قدرت رسیدن آن شود. لیبرالیسم؟ کمونیسم؟ سکولاریسم؟ سوسیالیسم؟ ...؟ ...؟ ...؟ اگر هیچ یک از این ایسمها مانع از در راس قرارگیری خمینیسم نمی شد، پس همه این ایسم ها را باید جایگزین یک ایسم قدرتمندتر دیگری نمود؛ چراکه خمینیسم و روسریسم هنوز قدرتمند بوده و طالب دارد.

هر چند که به راس رسیدن لیبرالیسم یا کمونیسم و یا برقرار شدن حکومت سکولار، قدرتمندتر از خمینیسم و سعودیسم و صهیونیسم در صیانت از تمامی ایسم ها عمل نموده و در نتیجه به اسلام نزدیکتر خواهد بود، ولی در راس قرارگیری این فرقه ها در ایران کنونی مستعد به قدرت رساندن مجدد آنها و در نتیجه تسلط دادن به آنها بر تمامی ایسم ها و بالاخره سرکوب ایسمهای مخالف از جمله خود اینان بوده و نتیجه چنین حکومتهایی جز در جازدنی بیهوده حاصلی برای کشور نخواهد داشت.

مکتبی که حکومت را به دست می گیرد بایستی قادر باشد برخی از ایسم ها را از چندین هزار سال پیش به امروز برساند، در غیر اینصورت و با پاره کردن نامه آنها و تبعید آنها مجبور است خود به بیرحمانه ترین و غیر انسانی ترین شکل ممکن این بار شدیدتر از دفعات قبل به هزاران سال قبل بازگردد.

 

ایران امروز یا مجددا مرتکب اشتباه شده و حرفه اجدادی خود در تمدن سازی را به فراموشی سپرده در شرق و غرب به دنبال تمدن تزریقی برای خود خواهد بود و یا همچون گذشته دست به تاریخ سازی و تمدن سازی زده و مفهومی جدید و اعلی را در عالم به نمایش خواهد گذاشت.

برچسب

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top