آخرین اخبار
آغاز سفر اروپایی وزیر خارجه آمریکا: «ایران محور گفت‌وگوها در لندن و پاریس»نمایندگان مجلس هشتم بهمن از زندان اوین بازدید می‌کنندوزیر خارجه فرانسه برای گفت‌وگو در مورد مسائل منطقه و برجام به ایران می‌رود

نتایج جستجو

بررسی امت واحد در ترجمه‌‌های فارسی قرآن ـ بخش دوم

پیرو «طرح بحث پیرامون امت واحد در قرآن» و بعد از بررسی عبارت ابتدائی آیه 213 بقره در بخش اول

2 روز قبل

شهری که درهایش به نکبت باز باشد

شهری که درهایش به نکبت باز باشد شهری که دزدانش به عیش و ناز باشد

2 روز قبل

آیا مرگ بر امام مهدی؟!!

مرگ بر ضد ولایت فقیه آیا به معنای مرگ بر امام مهدی است؟!!!

12 روز قبل

عیسی فرزند خوانده مریم

با توجه به اینکه زاده شدن نوزاد از والدین از سنن الهی می‌باشد و به استناد آیات قرآن از جمله 62 احزاب، 43 فاطر، 23 فتح و 30 روم سنن الهی لایتغیرند

26 روز قبل

بررسی امت واحد در ترجمه‌‌های فارسی قرآن

پیرو «طرح بحث پیرامون امت واحد در قرآن»، در این مجال ترجمه‌های فارسی از عبارت ابتدائی آیه 213 بقره را که می‌فرماید

1 ماه قبل

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top