آخرین اخبار

جزییات حقوق و دستمزد سال 97 کارگران

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق یک کارگر مجرد در سال جاری، یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان خواهد بود. این رقم نسبت به سال گذشته، ۱۶ درصد رشد کرده است اما این رشد هم نمی‌‌تواند نامعامله افزایش دستمزد و میزان هزینه‌‌های یک کارگر را به‌‌ طور کامل حل کند.

11 ماه قبل
رضوان رضائی
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق یک کارگر مجرد در سال جاری، یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان خواهد بود. این رقم نسبت به سال گذشته، ۱۶ درصد رشد کرده است اما این رشد هم نمی‌‌تواند نامعامله افزایش دستمزد و میزان هزینه‌‌های یک کارگر را به‌‌ طور کامل حل کند.

 مفهوم حقوق و دستمزد

دو مفهوم دستمزد و مزد نباید با یکدیگر اشتباه شوند. مزد مبنا، حداقل مزدی است که در یک روز کاری به هر کارگر تعلق می‌‌گیرد. در حالی که دستمزد از جمع مزد مبنا و اقلام دیگر شامل حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و حق سنواتی حاصل می‌‌شود. در سال جاری میزان افزایش دستمزد برای دو پایه حقوق مختلف تعیین شد؛ حداقل‌‌بگیران و سایر سطوح. منظور از حداقل بگیران، بخشی از نیروی کار است که کمترین حقوق را در سطح کشور می‌‌گیرند.

 تغییرات در حقوق کارگران

در سال ۹۶، نرخ حداقل حقوق پایه ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود. بنا به تصمیم شورای عالی کار، بر میزان حقوق این افراد در سال جاری، ۵/ ۱۹ درصد افزوده می‌‌شود. در حقیقت حداقل حقوق پایه در سال ۹۷، یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان خواهد بود. اما گروه دوم که دسته عظیمی از نیروی کار کشور را شامل می‌‌شود، سایر سطوح هستند. افرادی که حتی یک ریال بیش از «حداقل حقوق» دریافتی دارند، جز این دسته قرار می‌‌گیرند.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، افزایش حقوق این گروه به‌‌صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» است. به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه، 10.4 درصد به اضافه حقوق ثابت روزانه ۲۸۲۰۸ ریال (حدود ۸۵ هزار تومان) اضافه خواهد شد.

دلیل افزودن این رقم ثابت، جهش حقوق در افرادی است که دریافتی کمتری دارند؛ زیرا ۸۵ هزار تومان برای افرادی که دارای سطوح دستمزدی پایین‌‌تری هستند، می‌‌تواند اثر ملموسی در زندگی داشته باشد و این سیاست در جهت حمایت از اقشار پایین‌‌دست اتخاذ شده است. با این حساب درصد افزایش حقوق برای سطوح دستمزدی مختلف متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال به دستمزد شخصی که در سال ۹۶، یک میلیون تومان دریافتی داشته است، ۱۰۴ هزار تومان از نظر درصدی و ۸۵ هزار تومان از نظر ثابت روزانه، اضافه خواهد شد.

در مجموع به حقوق این شخص ۱۸۹ هزار تومان، معادل 18.9 درصد افزوده شده است، اما برای شخصی که حقوقش در سال ۹۶، پنج میلیون تومان است، میزان افزایش حقوق نسبی 12.1 درصد خواهد بود. در نتیجه با فرمول ارائه شده از سوی شورای عالی کار، هر چه حقوق کمتر باشد، میزان افزایش حقوق نسبی بیشتر خواهد بود.

 

 

مقایسه حداقل دستمزد ماهیانه کارگران در سال 96 و 97

 شرح

سال 96 (هزار تومان)

سال 97 (هزار تومان)

درصد افزایش

حداقل مزد ماهانه

930

1111

19.5

بن کارگری

110

110

0

حق مسکن

40

40

0

حق اولاد

93

111

19.3

پایه سنوات

51

51

0

مجموع دریافتی کارگر با یک فرزند

1224

1423

16.2

  

ملاحظات حداقل دستمزد

طبق ماده ۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، دو ملاحظه برای افزایش حقوق لحاظ شده است. ملاحظه نخست نرخ تورم است که میزان افزایش حقوق و دستمزد باید حداقل برابر نرخ تورم باشد. ملاحظه دوم، تعیین دستمزدی است که تامین‌‌کننده معیشت خانوار ۴ نفره باشد. ملاحظه اول: بر اساس تصمیم شورای عالی کار، در سال جاری حداقل افزایش حقوق کارگران 10.4 درصد خواهد بود.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در سال گذشته 9.6 درصد بوده است. با این معیار، میزان افزایش حقوق بیش از نرخ تورم است، اما با توجه به این که میزان افزایش حقوق در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ محاسبه می‌‌شود، باید نرخ تورم ۹۷ ملاک قرار گیرد.

پیش‌‌بینی صندوق‌‌ بین‌‌المللی پول (IMF) از نرخ تورم در سال جاری حدود ۱۰ درصد است. همچنین مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی نیز نرخ تورم در سال جاری را حدود ۱۱ درصد اعلام کرد. بر این اساس، برتری دستمزد نسبت به تورم در بیشتر سطوح درآمدی محقق می‌‌شود، اما در حقوق‌‌های بالا (بیش از ۱۴ میلیون تومان در ماه) ممکن است نرخ تورم از افزایش دستمزد سبقت گیرد.

نکته دوم این که که باید حقوق و دستمزد کارگر دارای دو فرزند، کفاف معیشت او را دهد. بر اساس قانون، حق اولاد به دیگر اقلام دستمزد افزوده می‌‌شود. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان خواهد بود. در نتیجه کسی که دارای دو فرزند است، حدودا ۲۲۲ هزار تومان دریافتی اضافه‌‌ نسبت به یک کارگر بدون فرزند خواهد داشت.

با احتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنوات که نسبت به سال گذشته تغییری نکردند، حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند در سال ۹۷، یک میلیون و ۵۳۴ هزار تومان خواهد بود. این عدد نسبت به سال گذشته، ۵/ ۱۶ درصد رشد را نشان می‌‌دهد. اما با توجه به سطح هزینه‌‌های فعلی، بعید است که دستمزد تعیین شده بتواند معیشت یک خانوار چهار نفره را فراهم کند.

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top