آخرین اخبار

نگران زبان فارسی بودن بودجه می خواهد؟

کافیست کوتاه سخنی از دهان علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خارج شود تا برخی نهادهای بودجه خوار آماده دریافت پول شوند.

3 ماه قبل
بیان
A- A A+

کافیست کوتاه سخنی از دهان علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خارج شود تا برخی نهادهای بودجه خوار آماده دریافت پول شوند.

وبسایت سیدعلی خامنه ای بعد از هر سخنرانی "آقا" باید اولین وبسایتی باشد که خود گزارش سخنرانی و دیدارها را منتشر می کند.

هیچ خبرگزاری دیگری حتی فارس، تسنیم و روزنامه کیهان نیز اجازه انتشار برشی از سخنان او را ندارند مگر آنکه قبل از آن، وبسایت رهبر متن آن را منتشر کرده باشد.

این مورد عجیبی نیست که وبسایت رهبران جهان متن سخنرانی ها و مصاحبه ها را پخش کنند.

وبسایت کاخ سفید آمریکا نیز متن سخنرانی های روسای جمهور را هر بار منتشر می کند اما این مانعی نیست که خبرنگاران مستقر در اتاق پرسش و پاسخ توییت نکنند یا همان لحظه خبر را به سبک های مختلف خبری در دفتر مرکزی تنظیم ننمایند.

به هر حال دیکتاتوری علی خامنه ای حتی برای وبسایت او نیز وجود دارد.

اما در پس همین سخنان عده ای تجمع کرده اند تا از هر کلمه رهبر، یک مالی به دست آورند.

اگر تا دیروز تنها عده ای بودند که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به خاطر هر کلمه که "تولید" می کردند و غالبا مضحکه نیز می شدند، بودجه می گرفتند، با این سخنان، مجددا حس دلسوزی به سراغشان می آید و احساس مسئولیت می کنند.

این احساس مسئولیت در مسئولین جمهوری اسلامی به طرق مختلف دیده می شود. مسئولینی که از پشت یک میز بلند نشده، پشت میز دیگری می نشینند، در تمام رده های مختلف دیده می شوند.

رهبر جمهوری اسلامی نیز با فهم همین موضوع، این افراد را همچون مهره های شطرنج از نقطه ای به نقطه دیگر می فرستد.

با این تفاوت که او حتی قواعد این بازی را هم رعایت نمی کند و به هر شکلی که می خواهد، مهره چینی می کند.

به نظر می رسد این سخنرانی تازه علی خامنه ای، باز هم واکنشی به دولت روحانی و نحوه تقسیم بودجه باشد.

بودجه فرهنگستان زبان فارسی در سال ۹۸ کاهش داشته است. به گزارش تسنیم مطابق بودجه پیشنهادی سال ۹۸، به نظر می‌رسد که سهم گسترش زبان فارسی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بر این اساس، بودجه فرهنگستان زبان فارسی به نسبت زمان مشابه در سال قبل، کاهش 20 درصدی داشته است.

حال با این سخنان رهبر، به نظر می رسد باید شاهد بودجه خواری یا حتی برداشت از صندوق توسعه ملی برای نگرانی وی به خاطر از بین رفتن زبان فارسی بود.

 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top