آخرین اخبار

روز کارگر و شلاق سرد استبداد که همچنان ضربه می زند

خصوصی سازی به عدالت منجر نشد و برعکس باعث شد تا بی عدالتی و تجمع ثروت در یک نقطه، کاملا پر رنگ شود. محدوده ای که بورژوازی کمابیش ثروتمند برای خود ایجاد کرد، محدوده ای است که کارگر برای ورود به آن باید توجیهی داشته باشد.

7 ماه قبل
بیان
A- A A+

خصوصی سازی به عدالت منجر نشد و برعکس باعث شد تا بی عدالتی و تجمع ثروت در یک نقطه، کاملا پر رنگ شود. محدوده ای که بورژوازی کمابیش ثروتمند برای خود ایجاد کرد، محدوده ای است که کارگر برای ورود به آن باید توجیهی داشته باشد.

موضوع آنجایی سخت می شود که بورژوازی همراه و همگام با دولت کار خود را به پیش ببرد و پرولتاریا را به عقب براند.

برای دستکم بخشی از قشر کارگر نیز همین به نظر کافیست که در وبلاگ ها و تجمعات، کلمات این چنینی استفاده شود تا نشان دهند در حال مبارزه هستند.

قدرت بی نهایت کارفرما نه مستقل از خود او که منشعب از دولت است که به شکل بسیار هماهنگ، از بورژواها هستند.

یعنی کارگران و در کل پرولتاریا، خود با دست خود به سمت خصوصی سازی و هرچه کوچکتر شدن دولت حرکت کرد.

روز کارگر در ایران با سخنان شیرین حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی که با ۲۲ میلیون رای انتخاب شد همراه بود.

در سال انتخاب روحانی، یک کارگر ضعیف شهرداری، دست نوشته و خواسته ای را به روی تابلوی خود داشت.

تیم دولت در همان زمان به دنبال وی گشت و طی یک عملیات هماهنگ تبلیغاتی، خواسته او را اجابت کرد. رای دهندگان و رای آورندگان و کارگر مذکور خوشحال بودند. ناراحت های آینده این جریان، همان فرودستانی بودند که امروز تنها ۲۰۰ هزار تومان به حقوق دریافتی شان اضافه شده است.

روحانی در مراسم روز کارگر امسال، به کارگران امید داد که وضعیت بهتر می شود و از آنان خواست که در برابر آمریکا بایستند.

شعارهای همیشگی که سر داده می شود و پرچم ها و عکس های رهبران نظام که در برابر خودشان به حرکت در می آیند.

اما کارگران در همین روز مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند.

بر اساس گزارش‌ها، رضا شهابی از فعالان شناخته شده کارگری، کیوان صمیمی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، محمدعلی اصلاغی، سیدرسول طالب مقدم، اسدالله سلیمانی، و ناصر محرم‌زاده از جمله بازداشت شدگان هستند.

کارگران در روز کارگر بازداشت می شوند و تا جای ممکن، جامعه به این رویداد واکنش تند نشان نمی دهد.

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور همین دولت برآمده از رای مردم که به دنبال کارگر برای رفع مشکلش می گشت تا رای دهندگان را مطمئن کند و به همه نشان دهد که یکایک شهروندان مهم هستند، امسال گفت که نباید گذاشت تجمعات کارگری به خیابان راه یابد.

کارگران در روز خودشان هم بازداشت و بالاخره دیر یا زود آزاد خواهند شد. آنچه که می ماند، شلاق سرد بر تن یخ زده کارگرانی است که روزها از بورژواها می خورند و شب ها از خانواده ای که روزی به آنها وعده زندگی بهتر با خودشان را دادند.

 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top