آخرین اخبار

اپوزوسیون واقعی کیست؟

طبق اصل ثابت شده ای که در تمامی تحولات و انقلاب های تاریخ دیده می شود عمده قدرت های سر کار آمده از اپوزوسیون های زمان قبل از تحول هستند.

11 ماه قبل
صدای شما
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

 

آرمین وطن دوست

طبق اصل ثابت شده ای که در تمامی تحولات و انقلاب های تاریخ دیده می شود عمده  قدرت های سر کار آمده از اپوزوسیون های زمان قبل از تحول هستند. پس بررسی  اهمیت تفکرات و وابسته بودن یا نبودن مخالفان حکومت ها به قدرت های جهانی امری بدیهی است. در این بررسی رعایت حد اعتدال اهم واجبات است زیرا که بی اعتمادی بیش از حد به مخالفان و اپوزوسیون های موجود و مرتبط دانستن آنها با حکومت باعث ایجاد نا امیدی و وقیح تر کردن حکومت ظالم می شود و از طرفی اعتماد بدون آگاهی همان بلایی را سر کشور  و ملت می آورد که در طول تاریخ شاهد آن بوده ایم. اما واقعا آیا ما ملت ایران نیازی به رهبری و اپوزوسیون الگو داریم؟ جواب بنده نخیر است ! چون که اعتماد به هر جناح و حزبی در این سرزمین سخت بوده و هست چون (همانطور که در مقاله قبلی عرض کردم https://t.me/bayanmedianetwork/11102) ایران به جهت سرشار بودن منابع فسیلی و معادن کم نظیر چهارراه غارتگران و حاکمان ظالم بوده و هست. از جهتی دیگر افرادی که با دل سوزی و هدفی انسان دوستانه در جهت آگاهی بخشی تلاش کرده اند و  مقابل حکومت خون خوار ایستاده اند را نباید فراموش کنیم و به راه مبارزه با ظلم آنان ادامه بدهیم.(البته نباید از آنها بت بسازیم و دیکتاتور سازی بکنیم) ولی هنوز جواب سوالمان را نگرفته ایم.راه تشخیص اپوزوسیون واقعی از اپوزوسیون های وابسته به غارتگران چیست؟ جواب این سوال اهمیت ندادن به این سوال است.چون هر چقدر زمان و انرژی صرف این مساله شود باعث استمرار حکومت خون خوار می شود.راه حل ساده برای نگرانی های موجود (که در بالا اشاره شد) آزادی بیان پس از انقلاب و چند حزبی بودن فضای سیاسی کشور است. مخالفان حکومت در فردای آزادی ایران با تشکیل حزب خود و آزادی بیان می توانند با رای مورد نیاز به صندلی های پارلمان دست یابند. همه اپوزوسیون های حاضر می توانند رسانه خود را داشته باشند و این باعث می شود تاریخ تکرار نشود! ( تاریخ : مخالفی که با حمایت قدرت های غارتگر و جلب اعتماد مردم  حکومت را سرنگون می کنند ولی بعد از آن جز چپاول و غارت و نوکری حامی اصلی کاری نمی کنند.)

بنابر این اپوزوسیون واقعی و براندازان واقعی خود ملت می باشند که با اعتماد به خود (به عقل و آگاهی و مطالعه خود) در روز معین وارد صحنه ی مبارزه شده و به حکومت ظالمان و دیکتاتور ها پایان می دهند. و فردای آزادی ایران هر فرد با هر زبان و رنگ و تفکر و وابسته یا مستقل بودن با رسانه ی حزب خود در پیشگاه ملت ایران حاضر شده و برنامه ی خود را ارایه می دهد.

برچسب

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top