آخرین اخبار

انقلاب ۵۷ و پس لرزه های آن

سال 1357ایران و مردمش دستخوش تغییرات و تحولاتی گردید که منبعث از اراده، آگاهی ملی و شعور دینی عنوان شد

5 ماه قبل
صدای شما
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.


سال 1357ایران و مردمش دستخوش تغییرات و تحولاتی گردید که  منبعث از اراده، آگاهی ملی و شعور دینی عنوان شد،عمده مردم دررخداد 57 وبه نتیجه رسیدن ان دخیل بودند تنها چهاردسته از جامعه ایران درآن نقش نداشتند،دسته اول طبقه اشراف و برگزیده و مورد توجه سلطنت بودند که به مرکز قدرت نزدیک بودند و افسران بلند پایه و وزرا ونمایندگان مجالس و برخی سرمایه داران بزرگ را شامل میشد ،دسته دوم صاحبان سرمایه و رانت بودند که نوعا شیفته رفاه وازادیهای فردی و عیش نوشهای داخل و خارج خود بودند و از وضع موجود راضی ،دسته سوم نظامیان رده پایین و کارمندان مسن بودند که با آب باریکه حقوق ومزایا دغدغه فردا  را نداشتند خصوصا که نوعا از خانواده های فقیر وزحمتکش بالا آمده بودند،واما دسته چهارم مردمان بیسواد و بسیار محافظه کاری بودند که می پنداشتند مملکت بدون شاه نمیشود .و اینها در مجموع جمعیت بزرگ و تاثیر گذاری بودند که به دلیل عدم انسجام و مشارکت جدی در اداره کشور به خاطر استبداد فردی  وجو غالب هو وجنجال  خیابانی و رسانه ای داخل و خارج به نفع خمینی پتانسیل تاثیر خود را از دست داده بودند. این اشتباه است که انقلاب 57 را مطلقاحاصل ناآگاهی مطلق بدانیم،زیرا بدنه روشنفکر و دانشگاهی و قشر عظیم متوسط به دلیل استبداد و فاصله طبقاتی و نادیده گرفته شدن ،اگاهانه ماهیت استبدادی را نفی میکردند و خواهان نظامی دموکراتیک و خارج شدن چرخه تصمیم گیری و مدیریت کلان کشور از حوزه فردی به حوزه مشارکت مدنی بودند. 
همین  طبقه موثر که موتور محرکه اولیه اعتراضات بودند نسبت به انچه که قرار بود جایگزین سلطنت شود نا آگاه بودند،همین امروز هیچکس نمی تواند اسلام را معرفی کند چون تفسیر واحدی از اسلام که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد خصوصا اسلام سیاسی،اگر امروز از سران ایران یا عربستان یا مصر خواسته شود که اسلام رابه گونه ای جامع معرفی کنند آنهم اسلامی که به آن عمل میکنند نه آنچه در متون کتاب و سنت آمده جهان و جهانیان به وحشت میافتند،در بدو انقلاب چهره ای متونی از اسلام معرفی و وعده داده شد اما آنچه در این چهل سال گذشته به معجون ایسمهای فاشیستی وکمونیستی و سرمایه داری افسار گسیخته وبی قانون شباهت داشته وبه تنها چیزی که هیچ شباهتی نداشته به اسلام ویترینی است وقتی که قشر دانشگاهی و متوسط مخالف استبداد نسبت به آنچه قرار است جایگزین استبداد شود ناآگاه است وفریب شعارهای ویترینی میخورد و بافت روحانیت ضد قانون را نمیشناسد از توده های عظیم بیسوادو کم سوادی که نه روزنامه دیده ونه میداند حزب چیست ونه دسترسی به اخبار واطلاعات غیر رسمی داشته ودر یک کلمه چشم وگوش بسته و کودک نگاه داشته با چه اگاهی میتوانسته جمهوری اسلامی و قانون اساسی را تحلیل کند و ماهیت استبداد را از  کوسه ریش پهن جمهوریت و اسلامیت با حاکمیت مطلقه فقیه استنباط کند ،استنباطی که اغلب مدعیان دانش سیاسی و قشر متوسط شهری نکردند واگر هم کردند در زیر فشار بدنه حجیم وسترگ پایین جامعه از تاثیر بازماندند و این قشر ناآگاه که با بازیچه شدنش در چنگال مافیای داخلی و خارجی ایران را به عصر قاجار برگرداند محصول استبداد و خفقان و نظام تک حزبی محمد رضا بود که همچون خلف خود قلم ها را شکست،زبانها را برید و گوشها را از شنیدن و رشد یافتن محروم نمود و حکومت را آنچنان امنیتی کرده بود که مردم حتی از شنیدن چیزی در مذمت استبداد و لو با اشاره وحشت داشتند.و سال 57همان مردم همچون گله های رمیده از گرگ به استقبال کفتار بدترکیب فقاهت دویدند که خونشان را چهل سال در شیشه ، دست وپایشان رادربند  ، افکارشان را در زندان جهل وخرافات اسیر و احساساتشان را به تیغ و درفش اوباش مزدور جریحه دار کرد  حالا خسته از دیروز و افسرده از امروز به کارنامه سیاهتر از ذغال حاکمیت سفاهت تحمیلی می نگرند که باکشور وتمدنشان چه کرده.  فساد جنسی و اخلاقی،فساد نجومی مالی،شکنجه وکشتن بیگناهان،سنگدلی .بیرحمی دربرابر مطالبات قانونی وآرام مردم،تقلب،دروغگویی ریاکاری،پرونده سازیهای دروغین ،نابودی اقتصاد و تولید،ابهای زیر زمینی ،جنگلها، خشکیدن دریاچه ها و چشمه سارها،نابودی آموزش از ابتدایی تا دانشگاه بیسوادی وحشتناک نهفته،فساد فکر و اخلاق عمومی گویای این حقیقت است که ایران با انقلاب 57 با یک عقب گرد180درجه ای به صدسال قبل یعنی به دوران قاجار قبل از مشروطه و حاکمیت افکار شیخ فضل الله نوری یعنی حکومت مشروعه جهال عقب مانده برگشت . دشمنی روحانیت با قانون واداره کشور با فتوا و فضیلت آقا واقا زادگی بر مدیریت علمی با تز تقدم تعهد بر تخصص ودر یک کلام شورش لشکر جهال برآمده از استبداد و خفقان شاهنشاهی کار ملک و ملت را به جایی رسانده که ملتمسانه خواهان نابودی سرطانی به نام جمهوری اسلامیند.
 

 

برچسب

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top