آخرین اخبار

زنان علیه زنان؛

مبارزان، نویسندگان و فعالین می خواهند صدای زنان را به گوش جامعه برسانند اما نمی دانند تاکید بر موضوع زن، خود در نهایت می تواند تبدیل به همان چیزی بشود که پیش از این از زن انتظار می رفت و آن چیزی نیست جز جنس دوم بودن!

4 ماه قبل
بیان
A- A A+

شاید درک این مساله که تمرکز زیاد بر روی مساله زنان، خود به ابزاری برای سرکوب زنان تبدیل می شود سخت باشد.

"زنان در جامعه ای مثل جامعه ایران"، "زنان ایران"، "زنان در ایران"، "شیرزنان ایرانی"، "نقش زنان در توسعه کشور" و…

اینها عباراتی هستند که آنقدر بزرگ شده اند که در مقالات دانشجویی و پژوهش های خبری نیز به راحتی آورده می شوند.

حال آنکه نویسندگان آنها که اتفاقا بخشی از آنان را زنان تشکیل می دهند، خود نمی دانند با این تفکیک جنسیتی به بهانه مبارزه تا برابری زن و مرد، چه ضربه ای به یک جنس در کشور می زنند.

مبارزان، نویسندگان و فعالین می خواهند صدای زنان را به گوش جامعه برسانند اما نمی دانند تاکید بر موضوع زن، خود در نهایت می تواند تبدیل به همان چیزی بشود که پیش از این از زن انتظار می رفت و آن چیزی نیست جز جنس دوم بودن!

پخش برنامه هایی صرفا مربوط به زنان، آرزوی داشتن کابینه ای در دولت متشکل از تمام زنان در ذهن برخی افراد و نظایر این ها، به طور عکس ضرر ویژه ای به بدنه نیمی از جامعه است که به دست خود آن را رقم می زنیم.

نظام اسلامی ایران در ۴۰ سال اخیر مکررا و به طور عمده زنان را مورد آزار قرار داده و حقوق یک بخش اصلی جامعه را تضییع کرده است.

زنان در کنار یکدیگر از آغاز انقلاب، با تظاهرات سراسری و پس از آن به شکل نامنظم در رویدادهایی مانند ۸ مارس یکدیگر را حمایت کرده اند.

اما تاکید بر یک نوع حمایت ناشی از ظلم به وجود آمده از قبل، خود به خود گره هایی را ایجاد می کند که منجر به سرخوردگی خواهد شد.

این مشکل البته نه تنها در ایران که در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد اما گستردگی یک مشکل، دلیلی بر این نیست که ابتدا صبر شود تا تجربه پخته وارداتی به دست آید.

یکی از رایج ترین پیش فرض هایی که برای پرسیدن سوال از زنان وجود دارد، استفاده از عبارت "به عنوان یک زن" است.

بسیار دیده شده که پرسشی از مردان می شود و اگر زنی در کنار وی باشد، همان پرسش با این عبارت پیش از آن از او سوال می شود. به طور مثال از یک مرد که در کارخانۀ تولید کاغذ کار می کند، اگر پرسیده شود که کیفیت کاغذهای روسی را چگونه ارزیابی می کند، پاسخی به پرسش کننده خواهد داد.

اما اگر از یک زن عین همین پرسش را با عبارت "به عنوان یک زن" بپرسیم، قطعا بی معنا و کمی تحقیرکننده به نظر می رسد.

بسیاری برای احترام گذاشتن به جایگاه جنس دیگر جامعه، اینگونه پرسش ها را مطرح می کنند اما این در حالیست که ناخواسته در حال تفرقه و جدایی انداختن هستند.

می توان این سوال را در خصوص مسائلی که منحصرا به زنان مربوط است پرسید چراکه در این جا یک بحث تخصصی در راه است.

مثلا اگر از رییس یک کارخانه تولید نوار بهداشتی (مرد) سوالی پرسیده شود و در کنار آن از زنی پرسیده شود که به عنوان یک زن نظرتان چیست، بی جا نبوده نیست چرا که او به طور تخصصی و تجربی در این رابطه پاسخ می دهد.

همانطور که می توان زنی را مثال زد که به عنوان رییس یک کارخانه، مشغول تولید جوراب یا کفش های راحتی مردانه است! اگر در اینجا از مرد پرسیده شود که "به عنوان یک مرد" نظر شما در خصوص راحتی این محصول جدید چیست، بیراه نیست!

بعضا تلاش برای استفاده از بهترین واژگان و عبارات، حس تحقیر و جنس دوم بودن را بزرگتر می کند. شاید در برخی موقعیت ها بد نباشد صورت مساله حذف شود تا برابری آنطور که هست، خود را نشان دهد.

 

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top