آخرین اخبار

آیا آقای خمینی به جایی وابسته بود؟

برای بسیاری و بویژه اصحاب تئوری توطئه، در مورد آقای خمینی، این سئوال مطرح بوده و هست. می‌پرسند: آیا آقای خمینی را در نمک برای روز مبادا نخوابانده بودند؟ و یا می‌پرسند:

3 سال پیش
محمد جعفری
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

آقای خمینی به کدامیک از قدرتها وابسته بود؟ اصحاب تئوری توطئه، چنان‌که پاسخ خود را از غیب دریافت کرده‌اند، می‌گویند: امریکا و انگلیس آقای خمینی را، برای روز مبادا، در نمک خوابانده بودند!

  

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top