آخرین اخبار

آیا آقای خمینی به جایی وابسته بود؟ (بخش دوم)

آقای خمینی به کدامیک از قدرتها وابسته بود؟ اصحاب تئوری توطئه، چنان‌که پاسخ خود را از غیب دریافت کرده‌اند، می‌گویند: امریکا و انگلیس آقای خمینی را، برای روز مبادا، در نمک خوابانده بودند!

2 سال پیش
محمد جعفری
A- A A+

مطلب منتشر شده ، بیانگر سیاستهای شبکه بیان نیست و نویسنگان آزادند که نظرات خود را بدون سانسور بیان کنند.

شبکه رسانه ای بیان جهت ایجاد فضای تبادل نظر، از نقطه نظرات انتقادی در خصوص مطالب منتشر شده استقبال میکند.

 

ب- پیام به کارتر و نامه به کندی 

  

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top