آخرین اخبار

درباره ما

معرفی نامه و خلاصه ای از اهداف شبکه رسانه ای بیان

از سالیان قبل به دلایل مختلف که جای بحث آن اینجا نیست و در جای مناسب توضیح داده خواهد شد، انگیزه ایجاد رسانه ای مستقل وجود ما را فرا گرفت و از آن زمان به بعد که بیش از ۶ سال می گذرد، ما همچنان در پی فراهم کردن امکانات تأسیس آن بودیم تا اینکه حدود سه ماه قبل توسط بعضی از افراد خیر علاقمند به استقلال و آزادی کشور، امکانات مادی ایجاد چنین رسانه ای در اختیار ما قرار گرفت و امید است که با عمل در سطح وبسایت و شبکه های مختلف مجازی و تجربه عملی که فراهم خواهد شد، در آینده نه چندان دور زمینه ایجاد شبکه تلویزیونی را فراهم آورد. اما امروز که به یمن فراهم شدن امکانات مادی و معنوی این شبکه رسماً کار خود را آغاز می کند، شاید بی فایده نباشد که بینندگان، خوانندگان و علاقه مندان در داخل و خارج از کشور، اطلاعاتی و لو مختصر از وضعیت و خط مشی و اهداف شبکه رسانه ای بیان در اختیار داشته باشند، تا در عمل و به موقع ما را از انتقاد سازنده خود بهره مند سازند و بدانند که از انتقاد سازنده آن ها همیشه استقبال کرده و در حد امکان پیشنهادات سازنده آنان را بکار خواهیم بست.

اهداف شبکه رسانه ای بیان:

علاوه بر آنچه که ذکر شد اشاره به چند نکته دیگر هم ضروری می باشد:

پشتوانه مالی شبکه رسانه ای بیان:

حامیان مالی شبکه، ایرانیان وطن دوستی هستند که دلشان برای وطنشان می تپد و از استبدادِ فراگیری که دامنگیر کشورشان شده است رنج می برند. همچنین این شبکه از

 

حمایت مالی بدون قید و شرط هموطنان استقبال کرده و تا بحال هیچ شرطی را برای حمایت مالی خود نپذیرفته و نیز در آینده هم نخواهد پذیرفت.

Top