درباره بیان

معرفی نامه و خلاصه ای از اهداف شبکه رسانه ای بیان

از سالیان قبل به دلایل مختلف که جای بحث آن اینجا نیست و در جای مناسب توضیح داده خواهد شد، انگیزه ایجاد رسانه ای مستقل وجود ما را فرا گرفت و از آن زمان به بعد که بیش از ۶ سال می گذرد، ما همچنان در پی فراهم کردن امکانات تأسیس آن بودیم تا اینکه حدود سه ماه قبل توسط بعضی از افراد خیر علاقمند به استقلال و آزادی کشور، امکانات مادی ایجاد چنین رسانه ای در اختیار ما قرار گرفت و امید است که با عمل در سطح وبسایت و شبکه های مختلف مجازی و تجربه عملی که فراهم خواهد شد، در آینده نه چندان دور زمینه ایجاد شبکه تلویزیونی را فراهم آورد. اما امروز که به یمن فراهم شدن امکانات مادی و معنوی این شبکه رسماً کار خود را آغاز می کند، شاید بی فایده نباشد که بینندگان، خوانندگان و علاقه مندان در داخل و خارج از کشور، اطلاعاتی و لو مختصر از وضعیت و خط مشی و اهداف شبکه رسانه ای بیان در اختیار داشته باشند، تا در عمل و به موقع ما را از انتقاد سازنده خود بهره مند سازند و بدانند که از انتقاد سازنده آن ها همیشه استقبال کرده و در حد امکان پیشنهادات سازنده آنان را بکار خواهیم بست.

اهداف شبکه رسانه ای بیان:

 1. بر قراری جریان آزادی اندیشه و اطلاعات به منظور تنویر افکار عمومی و انتشار نظرات و دیدگاههای صاحب نظران در زمینه های مختلف.
 2. کوشش در تحقق بخشیدن و جا انداختن بحث آزاد و حذف اسلحه، قدرت و خشونت به منظور دستیابی و ارائه راه حل مختلف مسائل کشور.
 3. حفظ و حراست از منزلت، حرمت و شرافت انسانها از دستبرد انحصارگران و دفاع از آزادی و حقوق فردی و اجتماعی.
 4. سامان و سازمان دادن مبارزه فرهنگی آزادیخواهان و استقلال طلبان در مقابل استبدادگرایان و انحصارگریان.
 5. ترویج فرهنگ برابری زن و مرد و حذف هر نوع تمایز و برتری طلبی.
 6. کوشش در بیان امور واقع آن چنانکه اتفاق افتاده و نه آن چنان که قلم به دستان حاکمانِ قدرت ارائه می دهند.
 7. آگاهی بخشی و سعی در جدائی بنیاد دینی از بنیاد حکومتی و باز گشت دین مردم به مجرای اصلی خود، ارشاد و تبلیغ، برای حفظ سلامت و اخلاق جامعه.
 8. عرضه دین، بعنوان بیان آزادی و آزادی بخشی و مبری کردن آن از بیان قدرت.

علاوه بر آنچه که ذکر شد اشاره به چند نکته دیگر هم ضروری می باشد:

 • الف- شبکه رسانه ای بیان، رسانه ای است آزاد، مستقل و انتقاد پذیر، و به هیچ دسته، حزب و یا گروه سیاسی و یا قومی وابستگی ندارد.
 • ب-این شبکه در جهت اطلاع رسانی و تنویر افکار آگاهی جامعه حرکت کرده و بازتاب و روشنائی بخشی به موضوع های مختلف و رویدادها را بدون هیچ گونه جانبداری و یا اغراق وظیفه خود می داند و قضاوت آن هم بر عهده مخاطبان است و نه شبکه.
 • ج- سعی می شود که تمامی برنامه های صوتی و تصویری و گزارشهای تحلیلی شبکه به دور از هرگونه جانبداری تنظیم و بر اصل بی طرفی استوار باشد.
 • د-ما فرهنگ هم زیستی مسالمت آمیز را یکی از مهمترین وظیفه خود می دانیم و سعی می شود که در راستای این فرهنگ حرکت کرده، در ترویج صلح، دوستی و آرامش بین تمامی اقوام و مذاهب و ایده های مختلف گام برداریم.

پشتوانه مالی شبکه رسانه ای بیان:

حامیان مالی شبکه، ایرانیان وطن دوستی هستند که دلشان برای وطنشان می تپد و از استبدادِ فراگیری که دامنگیر کشورشان شده است رنج می برند. همچنین این شبکه از

حمایت مالی بدون قید و شرط هموطنان استقبال کرده و تا بحال هیچ شرطی را برای حمایت مالی خود نپذیرفته و نیز در آینده هم نخواهد پذیرفت.