آخرین اخبار

نتایج جستجو

انتشار اخبار امیدبخش کذب در ارتباط با وضعیت ملک

در حالی که میزان حاشیه نشینی در سطح کشور به عدد 20 میلیون نزدیک می شود و بازار مسکن طی سال گذشته و به نسبت مشابه در تیرماه سال پیشین تا امروز رکود 96 درصدی را تجربه کرده است، کارشناسانی در بنگاه های معاملات ملکی همچون مسئولین، خبر از افت قیمت می دهند.

1 سال پیش

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top