آخرین اخبار

نتایج جستجو

بی نظمی شرکت های بیمه ای در پرداخت مطالبات داروخانه ها

نپرداختن حقوق داروخانه ها توسط شرکت های بیمه ای نه آنچنان ارتباطی به موضوع تحریم ها دارد و نه مسائل و بحران های مالی داخلی این شرکت ها. آنچه که در حال وقوع است صرفا یک فاجعه به ضرر مردمی است که به طرق مختلف تحت پوشش بیمه ای درآمده اند و حالا هیچ ندارند.

5 ماه قبل

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top