آخرین اخبار

نتایج جستجو

آیا خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستیم یا خیر؟

سالهاست که عده بسیاری از ایرانیان در گوشه و کنار ایران و جهان با رژیم جمهوری اسلامی، قوانین و رویه های آن مخالف و خواهان حکومتی سکولار با قوانینی دموکراتیک برای ایران هستند.

6 ماه قبل

مخالفت جمهوری اسلامی با آمریکا؛ نقدی بر یادداشت حسین موسویان

دسترسی مقامات جمهوری اسلامی به نشریات بین المللی انگلیسی زبان وقتی زیاد بشود، به این معناست که اعتبار این نشریات نیز می توانند در جهت اهداف سراسر دروغ رژیم سقوط کنند.

8 ماه قبل

تقاضای مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران: مردم تحریم کنند

خودسری در گران کردن کالاها محدود به یک یا دو فروشگاه اقلام غذایی و غیر غذایی نیست. از نانوایی تا فروشگاه های مواد خوراکی، گاها در خصوص برخی کالاها که قیمتی روی آن درج نشده، افزایش قیمت هایی مشاهده می شود که نظارتی هم بر روی آنها نیست.

9 ماه قبل

روز کارگر و شلاق سرد استبداد که همچنان ضربه می زند

خصوصی سازی به عدالت منجر نشد و برعکس باعث شد تا بی عدالتی و تجمع ثروت در یک نقطه، کاملا پر رنگ شود. محدوده ای که بورژوازی کمابیش ثروتمند برای خود ایجاد کرد، محدوده ای است که کارگر برای ورود به آن باید توجیهی داشته باشد.

10 ماه قبل

آیا استان گلستان پیشرو در امر تخلفات مالی پزشکان می شود؟

جامعه پزشکی در ایران وزیر متبوع خود را دارد. وزیر بهداشت و درمان در کشوری مثل ایران نه برای آحاد مردم که قویا در اختیار دستگاه پزشکی است چرا که تاکید می شود وی باید پزشک باشد.

10 ماه قبل

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top