آخرین اخبار

نتایج جستجو

جناب مدیر! بازگذاشتن API به منزله جاسوسی و رصد کاربران نیست

مقامات ایران در گوشه و کنار و به نقل از سایر مقامات عالی رتبه خود یاد گرفته اند که به هر اقدامی، یک نام پر طمطراق بگذارند و آن مساله را بولد کنند.

7 ماه قبل

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top