آخرین اخبار

نتایج جستجو

ایران، یمن، سیرجان و نافهمی در مناسبات اجتماعی جوانان

وقتی گفته می شود که خشونت در درون مردم ایران نهادینه شده، نه شوخی است و نه سیاه نمایی! خشونت واقعا در ایرانیان نهادینه شده است.

1 سال پیش

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top