آخرین اخبار

نتایج جستجو

«زندانی سیاسی نداریم»!

فصل مشترک همه حکومت‌های دیکتاتوری، ادبیات سیاسی‌شان است؛ ادبیاتی که ظلم، خفقان، فقر، تبعیض و زندانیان سیاسی را انکار می‌کند و به دروغ بر وجود آزادی‌های گسترده مردم تأکید می‌ورزند.

12 ماه قبل

سال ۲۰۱۸؛ سال شرم ایران با دستگیری و شکنجه ۷۰۰۰ انسان

در کنار ناآرامی در سراسر کشور که عمدتا در واکنش به وضعیت اقتصادی بوده است، زنان نیز با خشونت دولت به علت عدم رعایت حجاب اجباری روبرو شده اند. حداقل ۱۱۲ زن در طول سال گذشته دستگیر و بازداشت شده اند.

1 سال پیش

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top