آخرین اخبار

نتایج جستجو

فقر فرهنگی و بی سوادی، سوءتغذیه را هم به همراه آورد

بیکاری و فقر در کشور در حال بیداد کردن است و ذره ذره کشور را به سمت خمودگی کامل پیش می برد.

4 ماه قبل

رشد اقتصادی منفی چگونه ظرف ۹ ماه مثبت می شود؟

حسن روحانی در مراسم افتتاح ترمینال سلام در فرودگاه امام خمینی، مجددا همان وعده هایی را داد که در زمان تبلیغات دور نخست ریاست جمهوری اش داده بود.

6 ماه قبل

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top