آخرین اخبار

نتایج جستجو

مساله جوانان فراری دیگر معضل نیست؛ به دنیای جدید خوش آمدید

فرار از منزل اگرچه پیشتر به عنوان یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی فراگیر در ایران و افغانستان و بسیاری از کشورها در سطح جهان مطرح میشد امروز اما ممکن است همچنان مساله ای اجتماعی تلقی شود اما به شکل گذشته حداقل در ایران امروز مساله نیست.

10 ماه قبل

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top