آخرین اخبار

نتایج جستجو

مساله جوانان فراری دیگر معضل نیست؛ به دنیای جدید خوش آمدید

فرار از منزل اگرچه پیشتر به عنوان یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی فراگیر در ایران و افغانستان و بسیاری از کشورها در سطح جهان مطرح میشد امروز اما ممکن است همچنان مساله ای اجتماعی تلقی شود اما به شکل گذشته حداقل در ایران امروز مساله نیست.

1 سال پیش

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top