آخرین اخبار

نتایج جستجو

مال ها، کوچک تر ها را می بلعنند و راه بقا را تنگ تر می کنند

مال ها یا آنطور که در ایران ترجمه شده، "فروشگاه های زنجیره ای" در حال بلعیدن کسب و کارهای خرد هستند. این بلع همه جانبه دیگر محدود به تهران هم نمی شود.

7 ماه قبل

ارتباط استعفای رییس بانک جهانی با تحولات ایران

ایران به طور قطع به دلیل دارا بودن بازارهای نوپا و در تلاشی با دست و پا زدن بسیار زیاد برای پیوستن به نظم نوین جهانی، در ذیل گروه "کشورهای در حال توسعه" قرار می گیرد. از دیگر کشورهای در حال توسعه می توان به مصر، پاکستان، هند، ترکیه و مالزی اشاره کرد.

1 سال پیش

مصرف، فروشگاه های زنجیره ای و تهدیدهای خردوه فروشی

امروزه با تعدد فروشگاه های زنجیره ای و اینترنتی و استقبال مردم از این نوع عرضه کالا، فروشندگان خرد با نگرانی از کاهش حاشیه سود و درنهایت حذف از بازار مواجه شده اند.

2 سال پیش

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top