آخرین اخبار

نتایج جستجو

آذربایجان غربی ۱۱۷مدرسه کاه گلی و ٣١٣ مدرسه کانکسی دارد.

ارومیه از لحاظ تعداد مدارس کانکسی، تخریبی، تراکم کلاسی و فضای آموزشی محرومترین شهرستان استان است.

3 سال پیش

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top