آخرین اخبار

نتایج جستجو

چرا پزشکان از دستگاه کارتخوان فرار می‌کنند؟

ایران را بهشت پزشکان می‌خوانند؛ جایی که آنها می‌توانند بدون هیچ ضابطه‌ای بیشتر از هر صنف و قشر دیگری پول بیاورند و به ریش مردم و سازمان امور مالیاتی بخندند.

1 سال پیش

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top