آخرین اخبار

نتایج جستجو

ناتوانی دولت در تعدیل قیمت ارز با چنگ زدن به ارعاب و دستور

تب و تاب رشد نرخ ارز هر روز در ایران بالا می گیرد و آهنگ افسار گسیخته قیمت ها رقم های نجومی را از خود به نمایش می گذارد.

2 سال پیش

رکورد در نرخ ارز ؛ رکود در زندگی مردم

نرخ ارز یکی از پارامترهای اقتصاد تک محصولی در ایران است که نوسانات آن در داخل کشور از جنبه های گوناگون اعم از اقتصادی

2 سال پیش

حاشیه نشینی، ثمره غفلت نظام

جهانگیری در بخشی از سخنان خود گفته پیشگیری در زمینه آسیب های اجتماعی وظیفه اصلی دولت است و در اولویت قرار دارد

2 سال پیش

مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top