آخرین اخبار

رضا پهلوی: تنها راه چاره دست برداشتن آخوندها از حکومت است

۳۹ سال از عمر انقلاب بهمن ۵۷ که با شعار استقلال ،آزادی ، جمهوری اسلامی به حیات نظام سلطنتی پایان داد می گذرد ولی در این تقریبا ۴ دهه هیچیک از اهداف اعلامشده از سوی روح الله خمینی بنیانگذار این حکومت جامه عمل بخود نپوشیده است. برای شما که در ایران زندگی می کنید نیازی به برشمردن مشکلات بیشمار کشور در عرصه اقتصادی اجتماعی و سیاسی نیست. بی شک آشکار ترین نشانه شکست این حکومت را میتوان در سقوط ارزش پول ملی یافت. دلار ۶۹ ریال که در سال ۱۳۵۱ بهترین عیدی برای مردم محسوب میشد اکنون به مرز ۵ هزار تومان نزدیک شده است و برخی کارشناسان معتقدند که در آینده ای نه چندان دوردر صورت ادامه بقای این نظام روی ۷ هزار تومان بسته خواهد شد . در این میان در مقاطع مختلف ، مردم به تنگ آمده از حکومت جمهوری اسلامی برای تغییر نظام و سرو سامان بخشیدن به زندگی خود بپا خاسته اند اما هر بار این خیزشها توسط نیروهای سرکوبگر نظام عقیم مانده است. اما ناظران معتقدند که با توجه به محقق نشدن خواست های معیشتی مردم این اعتراضات ناگزیر و ناگریز از سرگرفته خواهد شد. ولی پرسش این است که بدون تشکل و رهبری مردم چگونه می توانند بر ماشین سرکوب نظام غلبه کنند. بیژن فرهودی این پرسش و دهها پرسش ارسالی از جانب شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه فراتر را در گفتگویی خودمانی و صریح با شاهزاده رضا پهلوی فرزند ارشد شاه فقید ایران که از رهبران شاخص اپوزیسیون در خارج از کشوراست در میان گذاشت.

ویدیو های مرتبط


پربیننده ترین


مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top