آخرین اخبار

فراتر - برای آزادی ایران باید از همه ابزارها و امکانات از جمله کم

فراتر - برای آزادی ایران باید از همه ابزارها و امکانات از جمله کمک های خارجی استفاده کرد اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ که ابتدا با درخواست های معیشتی مردم و علیه فساد گسترده دولتی و حکومتی آغاز شد و سپس دامنه آن به مخالفت با کل نظام و بویژه رهبر آن تعمیم یافت، بخاطر اقدامات سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی فعلا خاموش شده است، ولی بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این اعتراضات همچون آتش زیر خاکستر در آینده نزدیک مجددا دامنگیر حاکمیت خواهد شد. در این میان گروه های سیاسی خارج از کشور هر یک تحلیل خود را از اعتراضات اخیر و راهکارهای مبارزه با جمهوری اسلامی ارائه داده اند. یکی از تشکلهای مخالف نظام، کمپین سفارت سبز است که اعتقاد دارد لازمه تغییر و تحولات اساسی به سوی تضمین حقوق و آزادی های مردم، دموکراسی و حاکمیت ملی است . بیژن فرهودی در مورد دیدگاه های کمپین سفارت سبز نسبت به آینده کشورمان با محمدرضا حیدری سخنگوی این تشکل در اسلوپایتخت نروژ گفتگو کرده است.

ویدیو های مرتبط


پربیننده ترین


مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top