آخرین اخبار

آمریکا و تغییر رژیم ایران

آمریکا و تغییر رژیم ایران از سال 1357 که رژیم طرفدار غرب شاه جای خود را به یک رژیم مذهبی ایدئولوژیک داد رهبران آمریکا فکر تغییر نظام ایران را مورد بررسی قرار داده اند کارشناسان اما می گویند دونالد ترامپ از همه رهبران پیشین آمریکا از این نظر جدی تر است مقامات دولت ترامپ ایران را به سلطه جویی در منطقه، حمایت از تروریسم و نقض حقوق انسانی مردم ایران متهم می کنند وزیر امورخارجه ایران می گوید خودتان را مسخره نکنید، سیاست تغییر رژیم در ایران جواب نمی دهد صداهای ضد جمهوری اسلامی در خارج از دولت می کوشند ترامپ و کنگره را به رویارویی با ایران تشویق کنند مخالفان سیاست تغییر رژیم معتقدند که ترامپ به جای هدایت آمریکا به سوی جنگ با ایران باید با نیروهای «معتدل» به رهبری حسن روحانی همکاری کند

ویدیو های مرتبط


پربیننده ترین


مقاله

شبکه های اجتماعی

بایگانی


Top